HYDROTEAm contracting

Chránené pracovisko Kancelárske potreby Inžinierstvo chránená dielňa administratíva výkresy projekty stavebné povolenia dokumentácie stavebníctvo inžiniering inžinierske siete prípojky rodinné domy projektant inžinierske siete inžinierske stavby A2 I4 posudky SKSI

Kontakt

Prostredna 21
90021 Svätý Jur

Tel.:
0907183481 
E-mail:
[email protected] 
Web:
http://hydroteam.eu

Charakteristika organizácie

Projektové práce (A2,I4) pre inžinierske siete
- vodohodpodárske stavby, plynovody, ZTI, optické siete
- líniové rozvody vodovodov, kanalizácie, vodojemy, ČOV, čerpacie stanice
- líniové vedenia pre plyn, optické siete
-zdravotechnika /vnútorné inšalácie/
- koordinácia projektov
- projektant SKSI A2-2, A2-3, I5-1 ( prax pre vodárenské spoločnosti, ST, SPP)
- inžiniering
- stavebné povolenia, územné rozhodnutia

Kontakt

Prostredníctvom tohto formulára kontaktujte organizáciu.