Duban - Chránená dielňa

Chránená dielňa Balenie chránená dielňa Manuálne skladanie Práca s jednoduchými strojmi Kontrolné činnosti

Kontakt

B.S. Timravy 1
917 01 Trnava

Tel.:
0907 303 553 
E-mail:
[email protected] 
Web:
http://dielna.duban.sk

Charakteristika dielne

Chránená dielňa Duban je spoločnosť s priznaným postavením chránenej dielne s účinnosťou od roku 2014 podľa § 55 zákona 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a na základe právoplatného posudku orgánu na ochranu zdravia. Zamestnávame skupinu znevýhodnených obyvateľov, ktorý majú pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť viac ako 40% a viac ako 70%. V tomto zmysle máme zamestnaných viac ako 96% pracovníkov s rôznym handicapom v rôznych pracovných zaradeniach.

Naša chránená dielňa začala prijímať prvých ZŤP zamestnancov v roku 2014. Aktuálne máme 21 zamestnancov, všetci z rôznym stupňom zdravotného postihnutia. Postupne priberáme ďalších spoluobčanov. Nakoľko máme pripravené priestory na ďalší rozvoj a sme pripravení aj na bezbariérové pracovisko z tohto dôvodu jednáme s ďalšími dodávateľmi najmä z Trnavy a blízkeho okolia. Po podpísaní kontraktov plánujeme zamestnavať aj imobilných občanov, vozíčkarov najmä z TT a okolia.

Predmety činnosti našej chránenej dielne sú:
- Baliaca činnosť
- Manuálne skladanie
- Práca s jednoduchými strojmi
- Kontrolné činnosti
- Chystanie tovaru a jeho zaskladňovanie a vyskladňovanie...

Kontaktujte dielňu

Prostredníctvom tohto formulára kontaktujte chránenú dielňu.