Aptet ISP, družstvo

Sociálny podnik Personalistika Vzdelávanie účtovníctvo Čistiace práce Sprostredkovanie zamestnania copywriting Administratívne práce Internetový marketing

Kontakt

Mlynská 2238
93401 Levice

Tel.:
0915773229 
E-mail:
[email protected] 
Web:
https://isp.aptet.sk/

Charakteristika organizácie

Sme registrovaným sociálnym podnikom pracovnej integrácie. Našim poslaním je vytvárať pracovné miesta a zamestnávať občanov znevýhodnených na trhu práce. Sú to najmä osoby so zdravotným postihnutím, osoby staršie ako 50 rokov, absolventi, matky opatrujúce dieťa, alebo občania s nízkym vzdelaním. Našim zamestnancom pomáhame osvojiť si nové zručnosti a vedomosti, podporujeme ich pri zvyšovaní kvalifikácie a vzdelania a tým im umožniť úspešne sa uplatniť na voľnom trhu práce.

Našou podnikateľskou činnosťou je poskytovanie administratívnych a personálnych služieb, účtovníctva a miezd, poskytujeme vzdelávacie, facilitačné a poradenské služby, testovanie softvéru, zabezpečujeme starostlivosť o dom a záhradu aj protihodnotou za servisné poukážky.

Venujeme sa aj vývoju a výrobe stolových záhonov, kde sa snažíme prinášať technické aj sociálne inovácie. Pri tejto činnosti sa orientujeme na využitie domácich trvalo obnoviteľných zdrojov a spoluprácu s ďalšími sociálnymi podnikmi.

Kontakt

Prostredníctvom tohto formulára kontaktujte organizáciu.